Prijakovci bb, 78215 Dragočaj

Izgradnja toplovoda u Višegradu

U sklopu radova na izgradnji toplovoda za naselje u Kozačkoj ulici u Višegradu u saradnji sa partnerskom firmom Grijanjeinvest d.o.o. Pale uspješno se privode kraju radovi 1.faze izgradnje pomenutog toplovoda. Izrađeno je skoro 500 m nove trase toplovoda NO100 od čeličnih predizolovanih cijevi proizvođača ISOPLUS kroz vrlo nepristupačne i zahtjevne dionice.

Ovim toplovodom će se naselje u Kozačkoj ulici spojiti na postojeću gradsku kotlovnicu na drvo i ugalj.