Prijakovci bb, 78215 Dragočaj

Energetska efikasnost

U vrijeme kad je potrošnja energije u zgradarstvu počela dostizati neslućene visine, kada su troškovi za energiju enormno visoki, a emisija štetnih gasova nastalih sagorjevanjem fosilnih goriva upalila sve crvene lampice, poslovi vezani za energetsku efikasnost u zgradarstvu, javnom sektoru i generalno upravljanju energijom postaju najvažniji segment našeg poslovanja.

Termotehnika d.o.o. Banja Luka je sinonim za energetsku efikasnost na našim prostorima. Lideri smo u svim oblastima vezanih za energetsku efikasnost, kao što su izrade detaljnih energetskih pregleda, ishodavanje energetskih sertifikata, projektovanje i montaža sistema i objekata u cilju poboljšanja energestke efikasnosti, vršenje obuke za lica koja se bave poslovima oko energestke efikasnosti, kao i nadzor nad svim ovim radovima.

Detaljni energetski pregledi

Nosioci smo aktivnosti izrade detaljnih energetskih pregleda javnih objekata u Republici Srpskoj u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. Ovim pregledima se obavlja detaljna analiza potrošnje energije, kao i arhitektonsko građevinskog stanja, te stanja tehničkih sistema u objektu i nakon toga predlažu mjere za poboljšanje energetske efikasnosti koje uključuju i detaljnu tehno ekonomsku analizu kojom se definišu povrati investicija kako jednostavni, tako i povrati koji uključuju kreditna zaduženja i sl. Zatim, dobija se detaljna analiza uticaja na životnu sredinu, smanjenje emisija CO2 itd.

Iza nas je preko stotinu detaljnih energetskih pregleda sa preko 500.000 m2 grejne površine javnih objekata finansiranih od strane Ministatrstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, UNDP-ovih fondova, kao i raznih drugih javnih i privatnih institucija. Bolnice, domovi zdravlja, objekti predškolskog vaspitanja, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove, sportske dvorane, kao i svi ostali javni objekti su ciljna grupa našeg djelovanja.

Kroz razne programe EBRD-a izradili smo i detaljne energetske preglede privatnih objekata koji ispunjavaju stroge uslove navedene evropske banke.

Za kompletnu listu naših referenci, kliknite ovdje.

Energetski sertifikati

Jedni smo od glavnih partnera Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, koji je ovlaštena institucija za izdavanje energetskih sertifikata javnih i privatnih objekata.

Sa preko 70 urađenih energetskih pregleda za ishodovanje energetskog sertifikata neophodnog najviše za izdavanje upotrebnih dozvola objekata, kompanija smo sa daleko najvećim brojem zaključenih ugovora za ovu vrstu djelatnosti.

Izradili smo energetske sertifikate za preko 20 javnih objekata i preko 50 privatnih, u najvećoj mjeri stambeno poslovnih objekata duž cijele Republike Srpske.

Za kompletnu listu naših referenci, kliknite ovdje.

Obuka iz oblasti energetske efikasnosti

Naši inžinjeri su prepoznati kao stručnjaci najviše klase od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, UNDP-a, nadležnih Ministarstava u Vladi Republike Srpske itd., te kao takvi obavljaju djelatnosti vršenja obuke za lica koja vrše energetske preglede, zatim za energetske menadžere u javnim ustanovama, kao i druga fizička i pravna lica koja obavljaju sve poslove vezane za energetsku efikasnost.

Takođe, aktivno učestvujemo u izradi novih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za Javno privatna partnerstva u oblasti energetske efikasnosti, razvoj ESCO modela finansiranja u Republici Srpskoj i sl.

Projektovanje objekata u cilju poboljšanja energetske efikasnosti

Kroz programe Vlade Republike Srpske uz pomoć mnogih fondova, kao što su GCF (Green Climate Fund), Svjetska banka (World Bank), UNDP i sl., Termotehnika d.o.o. aktivno učestvuje u izradi projektne dokumentacije objekata u cilju poboljšanja energetske efikasnosti javnih objekata u Republici Srpskoj.

Sa preko 30 realizovanih i više desetina aktivnih projekata možemo se pohvaliti da bez nas i naših stručnjaka ovaj posao ne bi bio isti. Ostvarene su znatne uštede u troškovima energenata, komfor u objektima je podignut na maksimalan nivo, a sve to uz značajno smanjenje emisija CO2 i zaštitu životne sredine.

Naša tehnička rješenja su prepoznali i usvojili gotovo sve relevantne ustanove, projektni biroi i izvođačke firme, i sada predstavljaju standard kod projektovanja ovih sistema u Bosni i Hercegovini.