Prijakovci bb, 78215 Dragočaj
Od projektovanja do izvođenja

Nudimo kompletna rješenja za HVAC sisteme

Projektovanje i nadzor

Čitava paleta usluga naše kompanije ne bi bila potpuna bez usluga projektovanja termotehničkih i...

Montaža

Kao specijalizovano preduzeće sa osnovnom djelatnošću montaže, održavanja, sanacije, rekonstrukcije i revitalizacije termotehničkih i...

Servis i održavanje

Svojim klijentima, pored usluga projektovanja i izvođenja, nudimo i usluge servisa i održavanja HVAC...

Proizvodnja

TERMOTEHNIKA d.o.o. je prepoznala potrebe tržišta, pa proizvodnja termoopreme za HVAC sisteme predstavlja jednu...

Energetska efikasnost

U vrijeme kad je potrošnja energije u zgradarstvu počela dostizati neslućene visine, kada su...

Saradnja s nama je jednostavna

Od idejnog projekta do realizacije