Prijakovci bb, 78215 Dragočaj

Proizvodnja

TERMOTEHNIKA d.o.o. je prepoznala potrebe tržišta, pa proizvodnja termoopreme za HVAC sisteme predstavlja jednu od osnovnih djelatnosti naše kompanije:

 • elektrokotlovi snaga 6 do 126 kW
 • diktir sistemi ekspanzije
 • rezervoari za gorivo (cilindrični, pravougaoni ili prema detalju)
 • kombinovani toplovodni bojleri od 800 do 2000 litara sa dvije ili više toplovodnih grijalica svih tipova i veličina
 • akumulatori toplote
 • akumulatori toplote sa duplikatorom
 • izmjenivači toplote dimni gasovi – voda (ekonomajzeri)
 • hidrauličke skretnice
 • otvorene ekspanzione posude
 • razdjelnici i sabirnici tople i hladne vode
 • nosači cjevovoda (cijevne obujmice) za razne kombinacije montaže cjevovoda
Naši proizvodi se rade kako serijski, tako i po narudžbi, te se lako prilagođavaju stvarnom stanju na terenu i potrebama korisnika.
Dokaz da su proizvodi visokog kvaliteta, te da pariraju svjetskim i evropskim proizvođačima su zadovoljni klijenti, kao i potvrde o kvalitetu i atesti izdani od strane ovlaštenih ustanova.
Korisnicima pružamo uslugu konsaltinga prilikom izbora i upotrebe naših proizvoda, kako bi bili zadovoljni i sigurni u pravi izbor. Oprema proizvedena u našim radionicama je dio sistema značajnih rezidencijalnih, komercijalnih i poslovnih objekata širom regije.